English

Thank you for using our apps

This Privacy Policy “Policy” is intended to provide you with information on our data collection, preservation and usage practices, and the policies of all our applications.

Agree to the Privacy Policy 

By downloading, installing, accessing or otherwise using our Services, you acknowledge that you have read this Policy, you understand it and that you agree to be bound by it by our Terms of Use below (“Terms”)

If you do not understand and / or agree to privacy or terms, you must immediately leave and refrain from using our Services

Changes to the Terms, Privacy Policy, or Services

The policies and terms are subject to change at any time, in effect upon the publication of an updated version thereof or as otherwise described (“Variable Terms”). Once we change the policies or terms, you will be notified by posting the revised terms in the Services or by other communications. In addition, the “Last Updated” field on each policy and the terms will be updated with the date of the change. You will be asked to review regularly the revised terms. You hereby declare that your continued use of any changes made to the Services, and therefore to the terms and / or policies, will result in your acceptance of the modified terms.

The type of information we collect

We collect the following information:

Non-personal information: We do not collect personal information.

Personal Information: We do not collect your personal information.

Contact Information: We do not collect your contact information or your contact information. For “contacts backup” and “Ultimate phone backup”, all backup operations are handled on your device and all backup files are stored on your device. And / or Google Drive storage that you own only.

For any other of our apps we do not have access to this information at all.

Email account information: We do not collect your email account information. “My Contacts Backup” uses the Google Android SDK to send your backup file by setting up your Google Drive account.

For the app “Smart shopping list” your email account may be needed in order to create account and credentials

How we collect and use information

Third Parties: We use third-party services to monitor performance and measurement such as Google Analytics, Google Fabric, Google Admob, Google Firebase, or other third-party services that may use some non-personally identifiable information for analysis and statistical reporting. This third is subject to the Privacy Policy and Terms of Use.

We do not collect in any way passwords, credit card numbers, or other sensitive information.

How we use the information 

We can not use, share, and / or disclose your information because we do not collect any of your information.

Third party advertisements 

We use Google Admob to fund your apps.

Minors 

To be eligible to install the Apps, you must be of legal age in accordance with applicable laws. If you are considered a minor in your jurisdiction, you may not download and / or install any product that we offer.

Information security 

Because we do not collect or store your personal information, we are not responsible for the security of your data.

Contact details

If you have any policy questions, please contact us at ultimatesoft-il.com

Turcke

Uygulamalarımızı kullandığınız için teşekkür ederiz

Bu Gizlilik Politikası “Politikası”, veri toplama, koruma ve kullanım uygulamaları ve tüm uygulamalarımızın politikaları hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Gizlilik Politikasını Kabul Etmek 

Hizmetlerimizi indirerek, yükleyerek, erişerek veya başka şekillerde kullanarak, bu Politikayı okuduğunuzu, anladığınızı ve aşağıdaki Kullanım Koşullarımıza bağlı olduğunuzu kabul ettiğinizi kabul edersiniz (“Şartlar”)

Gizlilik veya şartları anlayamıyor ve / veya kabul etmiyorsanız, hemen Servislerimizi kullanmalı ve bunları kullanmamalısınız.

Şartlar, Gizlilik Politikası veya Hizmetlerinde Yapılan Değişiklikler

Politikalar ve şartlar, herhangi bir zamanda, güncel bir versiyonunun yayınlanmasıyla veya başka bir şekilde açıklandığı üzere (“Değişken Koşullar”) herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Politikaları veya şartları değiştirdiğimizde, gözden geçirilen şartları Hizmetlere veya diğer iletişimlere göndererek bilgilendirilirsiniz. Ayrıca, her politikadaki “Son Güncelleme” alanı ve şartlar, değişiklik tarihi ile güncellenecektir. Düzenlenmiş şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz istenecektir. Hizmetlerde ve dolayısıyla şartlar ve / veya politikalarda yapılan değişikliklerin sürekli olarak kullanılmasının, değiştirilen şartları kabul etmenizle sonuçlanacağını beyan etmiş olursunuz.

Topladığımız bilgilerin türü

Aşağıdaki bilgileri topluyoruz:

Kişisel olmayan bilgiler: Kişisel bilgi toplamıyoruz.

Kişisel Bilgiler: Kişisel bilgilerinizi almayız.

İletişim Bilgileri: İletişim bilgilerinizi veya iletişim bilgilerinizi toplamıyoruz. “Rehber yedeklemesi” ve “Nihai telefon yedeklemesi” için, tüm yedekleme işlemleri cihazınızda işlenir ve tüm yedek dosyalar cihazınızda saklanır. Yalnızca sahip olduğunuz Google Drive depolama alanı.

Diğer uygulamalarımız için bu bilgilere hiçbir şekilde erişimimiz yoktur.

E-posta hesabı bilgileri: E-posta hesabı bilgilerinizi almayız. “Kişilerim Yedekleme”, Google Drive hesabınızı oluşturarak yedek dosyanızı göndermek için Google Android SDK’yı kullanır.

“Akıllı alışveriş listesi” uygulaması için hesap ve kimlik bilgileri oluşturmak için e-posta hesabınıza ihtiyaç duyulabili

Bilgileri nasıl toplar ve kullanırız?

Üçüncü Taraflar: Google Analytics, Google Fabric, Google Admob, Google Firebase veya analiz ve istatistiksel raporlama için kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri kullanabilecek diğer üçüncü taraf hizmetleri gibi performans ve ölçümleri izlemek için üçüncü taraf hizmetlerini kullanıyoruz. Bu üçüncü Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarına tabidir.

Hiçbir şekilde şifreler, kredi kartı numaraları veya diğer hassas bilgileri toplamıyoruz.

Bilgileri nasıl kullanıyoruz

Bilgilerinizi toplayamadığımız, paylaştığımız ve / veya ifşa edemediğimizden, bilgilerinizden hiçbirini toplamıyoruz.

Üçüncü taraf reklamlar 

Uygulamalarınızı finanse etmek için Google Admob kullanıyoruz.

Küçükler

Uygulamaları yüklemeye uygun olmak için, geçerli yasalara uygun olarak yasal yaşta olmanız gerekir. Yargı alanınızda küçük sayılırsanız, sunduğumuz herhangi bir ürünü indiremez ve / veya yükleyemezsiniz.

Bilgi Güvenliği

Kişisel bilgilerinizi topladığımız veya depoladığımızdan, verilerinizin güvenliğinden biz sorumlu değiliz.

İletişim detayları

Herhangi bir politika sorunuz varsa, lütfen support@ultimatesoft-il.com

adresinden bize ulaşın

Appvestor Privacy Policy and Cookie Policy : This Privacy Policy illustrates what personal information a user may share with Appvestor ApS,when installing, running and using Appvestor’s applications and Caller ID technology (collectively “Services”). It also describes how the Company receives, collects and uses this data. In reference to all data received from the identified persons using the Services (“User”), the Company will diligently respect the User’s fundamental legal right to data protection and privacy.

 

Appvestor Privacy Policy Link : https://legal.calldorado.com/privacy-policy/

 

Appvestor End User License Agreement : This End User License Agreement (“Agreement“) governs your use of the Caller Identification Service (“Service“) owned and operated by Appvestor ApS.

 

Appvestor End User License Agreement Link : https://legal.calldorado.com/usage-and-privacy-terms/